Ekologijos  vizija ir misija: 
"Padėkime gamtai atsinaujinti savarankiškai"

UAB "Europola" kryptis - didmeninė pakavimo medžiagų prekyba Norvegijoje, Islandijoje, Farerų salose (Danija), Kanadoje, JAV. Pasauliniu mastu plastikai yra vartojami itin dideliais kiekiais. Per praėjusius 60 metų, kuomet plastikai buvo atrasti, jie pradėjo keisti tradicines pakavimo sistemas, tokias kaip stiklas, mediena, audiniai, metalai ir kitas mineralines medžiagas. Poliolefino (PE) plastikai padaryti iš angliavandenilio (gamtinės dujos), baigia užvaldyti visą pakavimo rinką visame pasaulyje, tuo pačiu ypatingai užteršdami gamtą. Nustatytos globalinės, į vandenį patekusių polietilenų susikaupimo vietos, dėl kurio žūna be galo daug mūsų žemės floros ir faunos. Plastikui, natūraliu būdu suirti reikia apytiksliai 400 metų.
 Sumažinkite, pakartotinai naudokite, pakartotinai panaudokite... 
Pagal Jungtinės Karalystės įkurtos grupės "Waste online" duomenis, kasmet pagaminama maždaug 100 milijonų tonų plastmasinės naudojimo taros 
(100 000 000 000 kg) iš neatsinaujinančių išteklių (nafta). 
Aplinkos apsaugos problema tampa vis labiau ir labiau svarbiomis, svarstomomis problemomis: kaip padėti gamtai sunaikinti plastiko žalingą poveikį. Visame pasaulyje didinamas dėmesys ir pastangos įdiegiant principą: Mažinti, Pakartotinai naudoti ir/arba naudoti papildomus priedus, kurie veikiant 
UV spinduliams sunaikina poliolefino plastikus. 
Europola ir NOR-X Pramonės siekis yra visomis pastangomis padidinti efektyvų ribotų išteklių naudojimą ir sumažinti poveikį aplinkai dėl plastmasės naudojimo įdiegiant novatorišką priedą Renatura.
Search